Kategorier
Okategoriserade

Många är stressade i restaurangbranschen

Restaurangbranschen är en av de branscher i Sverige – och övriga världen – som sticker ut på ett negativt sätt vad gäller stress och dålig arbetsmiljö. Att det råder en rå jargong i köket kan ingen ha missat och att detta kombineras med långa arbetsdagar, sena nätter och pressade arbetsuppgifter skapar en osund stress där folk riskerar att fara illa. 

En nyligen publicerad undersökning visar ett tydligt språk. Så mycket som 79% av alla anställda inom restaurangbranschen upplever en osund stress på jobbet. Det är siffror som visar att man nått vägs ände och att ett arbete med förbättringar måste ske. 

Det kommer att ta tid och det kommer att krävas uppoffringar av det större slaget för att skapa bättre arbetsmiljöer inom restaurangbranschen. En del problem är så djupt rotade att de snarare kallas för kultur än för just problem. Det handlar om saker som man får lära sig att leva med som nyanställd. Detta är en ond cirkel som måste brytas! Hur kan man då vända denna skuta? Det finns inga snabba metoder, men en sak som kan hjälpa är att boka in hälsokontroller. 

Hälsokontroller i Stockholm kan skapa nya vägar 

Väljer man hälsokontroller i Stockholm så handlar det nämligen om två saker: dels så får den anställde svart på vitt kring det egna måendet rent fysiskt och dels så kan exempelvis en restaurang ges viktiga ledtrådar om hur stressen är och hur de anställda mår. 

En hälsokontroll i Stockholm kan nämligen skräddarsys och anpassas även mot företag där en del handlar om att reda ut hur de anställda upplever sitt arbete och om stressnivån är för hög. Om så är fallet – ja, då kan man börja hitta kreativa lösningar i att minska stressen. Hälsokontroller idag går igenom både det fysiska och den mer mentala. 

Kostnaden ska ses som en ren investering och detta kan förklaras av en motfråga: hur mycket kostar varje sjukskrivning? Att folk idag dukar under som en följd av stress är ett faktum. Varje gång en person går in i väggen och blir utbränd så bär det enorma kostnader – både för staten och för ett företag. Genom hälsokontroller i Stockholm så kan man upptäcka sådana tendenser i tid och bromsa upp utvecklingen. Det gör skillnad. 

Fler problem som måste lösas 

Andra problem i branschen är långt ifrån lika självklara att lösa och där kan man exempelvis peka på Metoo som visade på hur tjejer behandlas i samband med servering och i köket. Att folk i restaurangbranschen ofta drabbas av problem med alkohol och narkotika är ett annat stort problem som man måste hitta en lösning på. Restaurangbranschen är unik och långt ifrån alla passar för att arbeta inom den. Men, troligt är att fler skulle välja den yrkesvägen om vissa problem kom upp till ytan snarare än att sopas under mattan.